dagen
:
uur
:
min
:
sec
Zondag 13 oktober 2024

vindt er in Alkmaar een bijzonder evenement plaats: Na de euforie het 8 Octoberfeest is er een gelegenheid mee te doen aan een bijzondere wandeltocht: We gaan langs de Spaanse Linies van 450 jaar geleden!
Het Spaanse Leger is vertrokken en we gaan kijken of er nog wat te beleven valt, of er nog wat te zien is en of we ons nog voor kunnen stellen wat het Beleg voor de stad Alkmaar en haar directe omgeving heeft betekend.
Het leuke: de wandeling langs de schansen en opstelplaatsen van het Spaanse Leger is precies 15,73 km! En onderweg is er veel te beleven.
Let op: bij deze Victoriewandeling in 2023 zijn er geen andere afstanden mogelijk.
Ook belangrijk: Er kunnen maximaal 1573 personen (volwassen of nog kind) meelopen.

En extra bijzonder: Iedere betalende volwassen deelnemer die de tocht heeft
volbracht krijgt een speciaal voor deze editie geschreven fraai gebonden boekwerk.

In het boek vind je achtergrondinformatie en tekeningen die een unieke indruk geven
over de hectische situatie in 1573. De deelnamekosten zijn voor een volwassen wandelaar € 15,73. Kinderen t/m 16
jaar betalen € 8,10.

Een sportief cultureel evenement

De Victoriewandeling is niet zomaar een sportieve wandeling. Het is vooral een cultureel evenement. Op 20 plaatsen langs de route wordt de wandelaar op originele
wijze de geschiedenis van het Beleg Alkmaar duidelijk gemaakt. En we gaan niet langs de geijkte punten in de stad, maar we bekijken het van de kant van het
Spaanse Leger, dus vanuit de akkers en de destijds recente drooggemalen eerste polders van de wereld!

De geschiedenis van Alkmaar kan niet los worden gezien van de geschiedenis van
het platteland. Deze Victoriewandeling gaat over dijkjes, langs waterwegen en paden
die er in 1573 ook al waren. We lopen langs de Spaanse Linies, de omsingeling van
Alkmaar in de 16 e eeuw. We gaan dus langs de plekken waar de vijand schansen
had aangebracht en elke toegang en uitgang had geblokkeerd.

Unieke kaart

De opbrengst van het evenement komt ten goede aan lokale Maatschappelijke Organisaties. Deze “Goede Doelen” zijn aanwezig op 11 stempelposten langs de
route. Zij zorgen voor informatie over hun activiteiten. Wandelaars worden geamuseerd, her en der staan gidsen, er is muziek. De wandeling hoeft dus beslist
niet in hoog tempo gelopen te worden. 15,73 km is daardoor voor de meeste mensen wel te volbrengen. Lopen uw kinderen ook mee? Zorg dan dat u in een van de eerste starters groepen zit. Dan heeft u tijd genoeg voor pauzes en tijd om te genieten van wat u onderweg beleeft.

Opbrengst Lokale Goede Doelen

De opbrengst van het evenement komt ten goede aan lokale Maatschappelijke Organisaties. Deze “Goede Doelen” zijn aanwezig op 11 stempelposten langs de
route. Zij zorgen voor informatie over hun activiteiten. Wandelaars worden geamuseerd, her en der staan gidsen, er is muziek. De wandeling hoeft dus beslist
niet in hoog tempo gelopen te worden. 15,73 km is daardoor voor de meeste mensen wel te volbrengen. Lopen uw kinderen ook mee? Zorg dan dat u in een van de eerste starters groepen zit. Dan heeft u tijd genoeg voor pauzes en tijd om te genieten van wat u onderweg beleeft.

Initiatiefnemers en Goede Doelen

De wandeling, het boekwerk en de ontwikkeling van website met informatie wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Gemeente Alkmaar 450 jaar Ontzet en het Victoriefonds.
Daarnaast zijn er ook diverse bedrijven de in natura of met een financiële bijdrage de
Victoriewandeling een warm hart toedragen.
Initiatiefnemer is Rotaryclub Alkmaar, die ook verantwoordelijk is voor de organisatie.
Rotary hoopt dat dit evenement dat in het jaar van 450 jaar Ontzet wordt opgezet,
een jaarlijks terugkerend wandelfestijn wordt, waarbij telkens zoveel mogelijk
verschillende lokale Goede Doelen kunnen worden ondersteund.

De Goede Doelen, zoals vermeld in de Lokale Goede Doelen Gids/ Lokale Goede
Doelen.nl worden door Rotary Alkmaar geselecteerd opdat er een afwisselend beeld ontstaat. Deze zijn voor deze eerste editie van de Victoriewandeling kortgeleden benaderd. Zij ontvangen gegarandeerd € 1000,00.

Trotseerloodjes

Om dit bedrag in ieder geval te kunnen garanderen vervaardigt en verkoopt Rotaryclub Alkmaar in dit bijzondere jaar 2023 herdenkingsplaatjes. Dit zijn de fameuze Alkmaarse Trotseerloodjes, voor velen een collectorsitem, omdat deze ook bij 1250 jaar Stadsrechten in 2004, bij verschillende edities van Kaeskoppenstad en bij de Klim nar de Hemel werden gefabriceerd.
Van de Alkmaar 450 jaar Ontzetloodjes worden er 1573 gegoten. Elk loodje krijgt een eigen nummer mee. Dit nummer kan door de besteller zelf worden gekozen: van 1 tot 1573. Heeft u een geluksnummer, uw trouwdatum, de datum van geboorte van uw kind, in gedachte? Er is altijd wel een getal dat een zekere waarde voor u heeft. Maar let wel: er zijn al een groot aantal nummer verkocht. U kunt de beschikbare nummers bekijken op de site: www.alkmaarontzetloodjes.nl. De kosten zijn € 8,10. Na het bestellen kunt u het trotseerloodje ophalen bij de winkel Wijn van Friso Stilma, Laat 50c, Alkmaar.

Snelle registratie

EHBO aanwezig

drink punten

toiletten

Onze

sponsors

Stichting Community Service Rotary Club Alkmaar 
Postadres: Bobbeleweg 7, 1871 HB Schoorl
E-Mail: info@victoriewandeling.nl
Telefoonnummer: 072 571 54 62
KvK: 41240356

Doelstelling De stichting Stichting Community Service Rotary Club Alkmaar stelt zich ten doel: bij te dragen tot de verwezenlijking van de Rotary gedachte door het verlenen van steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang.